Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení
Vymezení pojmů
Dodací podmínky
Expediční náklady
Odstoupení od smlouvy, storno a reklamace objednávky
Ochrana osobních údajů zákazníků

Všeobecná ustanovení
 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.janeke.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 


Vymezení pojmů
 

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

 

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 
 

Spotřebitel (kupující) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

 

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 


Dodací podmínky
Zboží zasíláme Vámi zvoleným způsobem dopravy do 3 pracovních dnů.
V případě zpoždění dodávky či vyprodání zboží budete informováni emailem.

Expediční náklady
K ceně zboží je připočten poplatek dle vybraného způsobu dopravy a platby. Při nákupu nad 2000 Kč,- je dodání zdarma.
Zásilky, které jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na vyžádání.

Využívané způsoby dodání zboží:
Balík "DO RUKY", "NA POŠTU" - Česká pošta: v ceně 126,- Kč vč. DPH při odběru na dobírku, 96,- Kč vč. DPH při platbě převodem na účet - předem. Rozvážka až domu v pracovní dobu do druhého dne, v případě nepřítomnosti lze zboží vyzvednout do 7 dnů na poště.
Kurýrní služba PPL- cena 126,- Kč vč. DPHpři odběru na dobírku, cena 96,- Kč vč. DPH při platbě převodem na účet - předem.
Při nákupu nad 2000 Kč je dopravbné zdarma.


Odstoupení od smlouvy, storno a reklamace objednávky

Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace
Peníze za odmítnuté zboží budou spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Předpokladem je doručení vraceného zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Příslušná částka bude zaslána na účet spotřebitele nebo poštovní poukázkou na adresu spotřebitele.
V případě žádosti o výměnu zboží nebo vrácení peněz, je spotřebitel povinen zaslat výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený v původním obalu spolu s dodacím listem
Při zasílání zpět je spotřebitel povinen zvolit vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě.
Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.
Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
 


Storno objednávky

ze strany kupujícího: Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo doposud expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

 

ze strany prodávajícího: Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se u objednaného zboží během vyřizování objednávky výrazným způsobem změní jeho cena nebo zboží přestane být dostupné skladem a taktéž výrobce již není schopen jeho dodání vzhledem k ukončení produkce daného výrobku. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.


Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

- Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění  a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněné spotřebitelem.

- Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

 


Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona. Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete nám výrobek (včetně neporušeného původního obalu) spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

 

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.

 

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

 

 

Pokud jste obdržel/-a od našeho zásilkového obchodu jiný výrobek, než jste si objednal/-a (neúmyslná záměna při balení výrobků) , nebo jste obdržel/-a výrobek vadný, zašlete nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. nezávadný).

 

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě.

 

 Ochrana osobních údajů zákazníků

Veškeré osobní údaje a záznamy našich zákazníků a kupujících jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou prodávány, předávány, ani nijak jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran, či následný prodej.

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.